DERNEĞİMİZ MAZLUM SURİYE HALKINA YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Derneğimiz yardım komisyonu tarafından yürütülen Suriye’ye İnsani Yardım Organizasyonu ile duyarlı üye-gönüllülerimiz, halk kesimleri ve hayırsever işadamlarının gönüllü bağışlarıyla oluşturulan 3 tır dolusu 75 ton undan oluşan yardım malzemesi, 17 Ocak 2016 Pazar günü yapılan Basın Açıklamasının ardından, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere konvoy halinde yola çıktı.

Suriye’li savaş mağdurlarına ulaştırılacak yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırlar, İHH Kilis te bulunan lojistik merkezi aracılığıyla, İHVANDER yardım komisyonu yetkilileri gözetiminde Suriye’nin iç bölgelerindeki mazlum-muhtaç insanlara ulaştırılacak. Bu unların bir kısmı ise, İHH’nın Suriye içindeki kamplardaki ihtiyaç sahiplerine düzenli dağıttığı ekmeklerin üretildiği Ekmek Fabrikalarında kullanılacak.

Yapılan basın açıklamasını okuyan Mücahit koyuncu: “Sorumluluklarımızın bilinciyle bizler 5 yıldır mazlum Suriye halkının haklı davasının yanındayız. Eylemlerimizle, yardımlarımızla onların yanında durduğumuzu ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonrada haklı davalarında başarıya ulaşıncaya kadar onların yanında duracağız inşaallah.” Diye belirtti.

Yapılan basın açıklamasından sonra yardım tırları, Kilis teki İHH lojistik merkezine yolcu edildi.

BASIN AÇIKLAMASI TM METNİ:

                                    ?????????????????????????????????????????????????

BASINA VE KAMUOYUNA

“İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve (muhacirleri) barındırıp (onlara) yardım edenler var ya; işte onlar gerçek mü’minlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır.” (Enfal 74)

“Onlardan önce o yurda yerleşen ve imana sarılanlar, kendilerine hicret edenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı gönüllerinde bir ihtiyaç duymazlar. Kendilerinin ihtiyaçları olsa bile (onları) kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Haşr 9)

Mazlum Suriye halkının adalet ve hürriyet isteğiyle zalim Esed rejimine karşı, başlattığı direniş 5. yılına girmiş durumda. Bu haklı ve insani direniş boyunca Esed rejiminin insanlık dışı saldırılarına, işkencelerine, katliamlarına maruz kalan mazlum Suriye halkı, şimdiye kadar içlerinde onbinlerce çocuk ve kadınında bulunduğu yüz binlerce kayıp vermiş durumda.

Bu zulümler ve kayıpların yanında, 10 milyondan fazla insan Suriye içinde değişik bölgelere ve Suriye dışına göç ederek muhacir konumuna düşmüştür. Bu insanların bir kısmı köylerde veya daha iç kesimlere sığınmışlar. Bir kısmı çadırlarda veya naylonlarla oluşturduğu muhafazalıklarda yaşıyor. Bir kısmı ise hangar, okul, yurt gibi insanca bir yaşamın mümkün olmadığı yerlerde topluca yaşamakta... Son günlerde basına yansıyan, Esed-hizbullah kuşatması altındaki Madaya da, sadece Aralık ayında 23 kişi açlıktan öldü. İnsanlar, ot ve ağaç yapraklarını kaynatıp yiyerek hayatlarını sürdürmeye çalışmakta…

Yurt dışına göç etmiş insanlar da, gittikleri ülkelerde kamplarda ya da kentlerin varoşlarında zor şartlarda hayatlarını sürdürmekte, Hatta can derdiyle Avrupa’ya sığınmaya çalışan Suriyelilerin her gün 5 – 10 tanesinin denizlerde boğulduğu haberleri artık sıradan hale gelmiş durumda.   

 Mazlum Suriye halkının haklı mücadelesinde savaş uzadıkça mazlum halkın acıları da artıyor. Esed Şebbihaları ile İran-Hizbullahın zulümleri devam ederken, bunların tüm cinayetlerini adeta aklayarak, IŞİD bahanesiyle,  ABD ve Rusya’nın başını çektiği küresel güçler de tonluk füzeleriyle, misket bombalarıyla, ölüm kusan son teknoloji ürünü uçaklarıyla, savaş gemileriyle sivil-savaşçı ayırımı yapmadan Suriye halkını vuruyor.

Suriye’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor, buna lakayt kalmak, duyarsızlaşmak, görmezden gelmek, kendisinden başkasını düşünmemek değil bir Müslüman, sıradan bir insanın bile yapabileceği bir davranış değildir. Peygamberimiz ahirette kurtuluşa erişecek gerçek Müslümanın bu konudaki en temel vasfını, “kişi kendisi için istediğini Mümin kardeşi içinde istemedikçe cennete giremez” sözüyle açıklığa kavuşturmuştur.

Tüm bu sorumluluklarımızın bilinciyle bizler 5 yıldır mazlum Suriye halkının haklı davasının yanındayız. Eylemlerimizle, yardımlarımızla onların yanında durduğumuzu ortaya koymaya çalıştık. Bundan sonrada haklı davalarında başarıya ulaşıncaya kadar onların yanında duracağız inşaallah.

Suriye’de gün geçtikçe daha da derinleşen insani krize bir kez daha müdahil olabilmek, Esed’in varil bombalarının yanı sıra açlık ve soğukla da mücadele eden mazlum Suriye halkına destek olabilmek amacıyla İHVAN-DER olarak duyarlı üye ve gönüllülerimizin katkılarıyla oluşturduğumuz; 75 ton undan müteşekkil 3 tır yardım malzemesini, Allah’ın izniyle Suriye’ye gönderiyoruz. Bu tırlar inşallah Suriye'deki İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Lojistik Merkezi aracılığıyla Suriye’nin iç hattında bulunan ve acil yardıma muhtaç olan bölgelere ulaştırılacaktır.

Bu yardımlarımızla kanayan yarayı dindiremesekte, mazlum Suriye halkının yarasına en azından bir nebzede olsun merhem olması, zalimin karşısında ve mazlumun yanında olduğumuzun belli olması, en önemlisi de hesap günü Rabbimizin katında mazeretimiz olması umudundayız.

İhvan-der olarak, doğal afetler, insan eliyle gerçekleşen felaketler, savaşlar, açlık, susuzluk ve her türlü acil yardım konusunda yardıma muhtaç insanlara, kendisi veya eş yardım kuruluşları aracılığıyla ulaşmayı kardeşliğin gereği görme prensibi gereği bugün Suriye için yapılan bu yardımın yanı sıra, Diyarbakır’daki tüm İslami sivil kuruluşu kardeş yapılar ile beraber, Sur ilçesinden göç eden vatandaşlarımız için, SURA ENSAR OLALIM kampanyası dâhilinde kriz masasında yer alarak yardım faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Bu yardımlara katkı sağlayan tüm hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyor, ecirlerinin rabbimiz tarafından kendilerine kat kat verilmesini diliyoruz.

Rabbimizden Suriye halkının bir an önce zafere ve feraha erişmesini, Suriye halkına yapılan yardımların amacına ulaşmasını ve maddi ve manevi katkı sağlayan herkesin Rabbimizin rızasına erişmesine vesile olmasını niyaz ediyoruz

Rabbimiz imanlarımızı sahih, amellerimizi salih, niyetlerimizi halis kılsın, bu amelimizi dünyada izzete, ahirette kurtuluşumuza vesile kılsın.

İHVAN-DER(İLİM, AHLAK VE KARDEŞLİK DERNEĞİ)