HAKKIMIZDA

İhvan-der(ilim, ahlak ve kardeşlik derneği), aynı amaçlara hizmeti düstur edinen, İslami çalışmaları 1990 yıllarda başlayan bir grup arkadaşın katkılarıyla 2006 yılında Diyarbakır merkezli mütevazı bir ortamda kuruldu.

İhvan-der, hayatın her alanında Kur’an ve Sünnet çizgisinde hareket eden, toplumu bu çizgide dönüştürmek için İslami hassasiyete sahip fertler yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiş, toplumu vahyin öğretileriyle bilinçlendirmeye gayret eden, ümmetçi düşünceye sahip, eğitim, kültür, yardımlaşma ve dayanışma alanında hiçbir grup ve siyasal oluşum ile bağlantılı olmaksızın çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

İnsanlığın kurtuluşunun İslam’a bağlı olduğna inanan İhvan-der bu kurtuluş mesajını insanlara ulaştırma görevini kendine temel gaye edinmştir. Davet bilinci tüm faaliyetlerin ana fikrini oluşturuyor. Bunun için ilim, kültür ve sanat başta olmak üzere her alanda İslam’ın insanlığa hayat veren nefesinin neşv-ü nema bulmasını sağlayacak faaliyetleri ile dünya ve ahiret saadetine ulaşmayı murat etmektedirler.

 İhtilaf ve tefrikaya karşı, ittifak silahıyla; ayrılık ve düşmanlıkların giderilmesi, kardeşliğin sağlandığı bir ümmet olma dileklerimizle…