VIZYON

                                                  VİZYONUMUZ

  • Cehalete karşı marifet silahıyla, hayatın tüm alanlarını kuşatıcı bir eğitim metoduyla toplumu dini, kültürel ve bilimsel alanlarda ileri seviyeye getirmek,
  • İslam'ı hayatın tüm yönlerini kapsayan Sağlıklı bir toplumun yetişmesine imkân sağlamak ve hayır işlerinde topluma önderlik edecek donanımlı kadrolar yetiştirmek,
  • Toplumun içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve dinsiz fikir-akımların yayılmasını engellemek, halkımızı her türlü yozlaşmadan uzak tutmak ve saf zihinlere akıtılan, kültürümüz ve inancımız ile bağdaşmayan bozuk fikirlere karşı durmak,
  • Toplumsal sorunlara çözüm arayışında rehberlik yapabilme yeteneğine sahip kadrolar oluşturup, doğal afetler, insan eliyle gerçekleşen felaketler, savaşlar, açlık, susuzluk gibi her türlü acil yardım konularında ve sosyal adaletsizliklerde yardıma muhtaç insanlara kol kanat germek,
  • İhtilaf ve tefrikaya karşı, ittifak silahıyla; ayrılık ve düşmanlıkların giderildiği, kardeşliğin sağlandığı bir ümmet olma yolunda çaba göstermek.