KURUMSAL

İhvan-der(ilim, ahlak ve kardeşlik derneği), aynı amaçlara hizmeti düstur edinen, İslami çalışmaları 1990 yıllarda başlayan bir grup arkadaşın katkılarıyla 2006 yılında Diyarbakır merkezli mütevazı bir ortamda kuruldu.

İhvan-der, hayatın her alanında Kur’an ve Sünnet çizgisinde hareket eden, toplumu bu çizgide dönüştürmek için İslami hassasiyete sahip fertler yetiştirmeyi kendisine hedef edinmiş, toplumu vahyin öğretileriyle bilinçlendirmeye gayret eden, ümmetçi düşünceye sahip, eğitim, kültür, yardımlaşma ve dayanışma alanında hiçbir grup ve siyasal oluşum ile bağlantılı olmaksızın çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşudur.

İnsanlığın kurtuluşunun İslam’a bağlı olduğna inanan İhvan-der bu kurtuluş mesajını insanlara ulaştırma görevini kendine temel gaye edinmştir. Davet bilinci tüm faaliyetlerin ana fikrini oluşturuyor. Bunun için ilim, kültür ve sanat başta olmak üzere her alanda İslam’ın insanlığa hayat veren nefesinin neşv-ü nema bulmasını sağlayacak faaliyetleri ile dünya ve ahiret saadetine ulaşmayı murat etmektedirler.

İhtilaf ve tefrikaya karşı, ittifak silahıyla; ayrılık ve düşmanlıkların giderilmesi, kardeşliğin sağlandığı bir ümmet olma dileklerimizle…

                                             MİSYONUMUZ

 • Hedeflerimize ulaşma yolunda öncülük yapacak kurum ve kadrolarla, örgütlü ve nitelikli kurumsal bir niteliğe kavuşmak
 • Toplumumuzun dini, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak ve bilgi birikimini artıracak örgün, yaygın, özgün ve özel eğitim hizmetleri sunmak
 • Yeryüzünde adalet ve iyiliğin hâkim olması için evrensel kardeşlik bilinciyle nerede olursa olsun muhtaç ve mazlum tüm insanlara ihtiyaç duydukları insani yardımı ulaştırarak onurlu bir yaşam sunmak
 • Toplumun içinde bulunduğu ahlaki çöküntüleri önlemeye yönelik panel, konferans, seminer düzenlemek ve sesli, görüntülü ve yazılı yayınlar yapmak
 • Geleceğimiz olan gençliğe ve bayanlara yönelik eğitim ve sosyal destek merkezleri kurmak ve devamlılığını sağlamak
 • “Müslümanlar kardeştir” ilkesine iman ederek samimiyet ve iyi niyetle İslam ve ümmet birliğini sağlayacak faaliyetler yürütmek ve Müslümanların birlikteliğini hedefleyen her çalışmayı kimden gelirse gelsin desteklemek.

                                              VİZYONUMUZ

 • Cehalete karşı marifet silahıyla, hayatın tüm alanlarını kuşatıcı bir eğitim metoduyla toplumu dini, kültürel ve bilimsel alanlarda ileri seviyeye getirmek,
 • İslam'ı hayatın tüm yönlerini kapsayan Sağlıklı bir toplumun yetişmesine imkân sağlamak ve hayır işlerinde topluma önderlik edecek donanımlı kadrolar yetiştirmek,
 • Toplumun içinde bulunduğu ahlaki çöküntü ve dinsiz fikir-akımların yayılmasını engellemek, halkımızı her türlü yozlaşmadan uzak tutmak ve saf zihinlere akıtılan, kültürümüz ve inancımız ile bağdaşmayan bozuk fikirlere karşı durmak,
 • Toplumsal sorunlara çözüm arayışında rehberlik yapabilme yeteneğine sahip kadrolar oluşturup, doğal afetler, insan eliyle gerçekleşen felaketler, savaşlar, açlık, susuzluk gibi her türlü acil yardım konularında ve sosyal adaletsizliklerde yardıma muhtaç insanlara kol kanat germek,
 • İhtilaf ve tefrikaya karşı, ittifak silahıyla; ayrılık ve düşmanlıkların giderildiği, kardeşliğin sağlandığı bir ümmet olma yolunda çaba göstermek.